Participating partners:


  SO KI MANMANI

 • Deepak Shukla
  Deepak Shukla
  • Posted on June 29, 2017
  SO KI MANMANI
  SO PURANI BASTI KAR RAHE APNI MANMANI
  GRAM SIHARI KE EK JAMINI VIVAD ME KAR RAHE EK TARFA KARYAVAHI.KANOONI TAUR PAR JISKI JAMEEN HAI USI KE KHILAAF KIYA MUKADMA DARJ.PAISE LEKAR DOSHIYON KO BACHA RAHE HAI.
  MERI AAP SE APEEL HAI KRIPYA SACH KA SAATH DE AUR KANOON KI TAAQAT DIKHAEN
  PLEASE ITS A HUMBLE REQUEST..
  Guest likes 2
  Post Comments Now
  Comments